Zaanse coalitie wil ‘slagen maken’

In juni presenteerde zes partijen in Zaanstad hun plannen voor 2022 ten met 2026. De bestuursadviseurs van Zaanstad vroeg mij het coalitie-akkoord ‘Slagen Maken’ inhoudelijk consistent en beter leesbaar te maken. Mijn kennis van de lokale politiek en die van Zaanstad in het bijzonder bleek van waarde.