Democratie is niet de wet van de meerderheid, maar de bescherming van de minderheid’  

[Albert Camus]

‘AFVAL IS EEN ONTWERPFOUT’

[Kate Kreba]

ALS ER PROBLEMEN ZIJN MET DE DEMOCRATIE,
IS DE OPLOSSING MEER DEMOCRATIE

[Alexander Hamilton]

Mark van Kollenburg is een ervaren en vlotte journalist/tekstschrijver. Hij weet precies welke taal de lezer nodig heeft. Voor maatschappelijke organisaties, overheid of bedrijven is hij de verteller of eindredacteur die het verhaal samenhangend en begrijpelijk bij een breed publiek laat landen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een artikel, beleidsnota, online publicatie of jaarverslag. 


wat biedt mark?

Mark heeft het analytisch vermogen om zich snel en inhoudelijk een onderwerp eigen te maken. Hij laat het verhaal bij voorkeur vertellen door de mensen die hij interviewt. Doorvragen over de sterke en minder sterke kanten, over de drijfveren van een organisatie en haar mensen leidt tot teksten die leven en beklijven. Daarbij heeft hij duidelijke ideeën hoe een goede presentatie zijn teksten optimaal tot hun recht laat komen.

Tekstschrijver

 • helpt de juiste vragen te stellen over het verhaal
 • denkt mee over ordening van de boodschap
 • waardeert het persoonlijke verhaal
 • doet suggesties voor afwisselende stijlvormen
 • schetst de ijk-persoon
 • levert Nederlands B1 op verzoek

Journalist

 • kiest de personen of bronnen die wat te melden hebben
 • zoekt naar alle perspectieven op een onderwerp
 • biedt ruimte aan de nuances

Eindredacteur

 • brengt rust aan met titels en tussenkopjes
 • bedenkt prikkelende streamers als aandachtstrekkers
 • checkt op inconsistentie in keuzes voor spelling
 • bewaakt ook inhoudelijke samenhang
 • adviseert over beeld dat tekst versterkt

Over Mark

Na de studie sociologie voltooide Mark de leergang Postdoctorale Journalistiek aan de Erasmus Universiteit. Hij werkte voor dagbladen, een (jongeren)tijdschrift, nieuwssites en de eerste duurzame omroep. Mark is een man van de inhoud. Hij wil politieke dilemma’s, economische keuzes en maatschappelijke ontwikkelingen verhelderen. Mensen vinden hem goed geïnformeerd, geduldig en zorgvuldig. “Mark verliest de ontvanger geen moment uit het oog”.


Werkvelden

Mark is goed thuis in de wereld van de overheid en de (lokale) politiek. Hij doet verslag van politieke debatten en bestuurlijke bijeenkomsten en schrijft of redigeert dossiers op thema’s in het openbaar bestuur. Hij doet de eindredactie van bestuurlijk strategische nota’s.
Voor ‘groene’ onderwerpen als duurzaam consumeren, energietransitie en klimaatadaptatie weten opdrachtgevers hem ook vaak te vinden.