Werken aan een klimaatbestendige regio

Water houdt zich niet aan gemeentegrenzen. De acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland maakte regionale afspraken over maatregelen voor een klimaatbestendige regio. Hiervoor is samenwerking met corporaties, bedrijven en inwoners nodig.
De afspraken zijn beschreven in het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Zaanstreek-Waterland en Purmerend 2021-2024. Als (eind)redacteur maakte ik de tekst met concretere voorbeelden en zonder te veel jargon toegankelijk voor een groot publiek.