De raad en de informatiesamenleving

Geregeld houdt de VNG Noord-Holland themabijeenkomsten voor bestuurders en raadsleden. Staat een onderwerp als de informatiesamenleving wel voldoende op de agenda van B&W en de gemeenteraad? Of hangt het af van de persoonlijke belangstelling van dat ene raadslid? Ik schreef een journalistiek verslag van de bijeenkomst.